blogg

Elafibranor (GFT505) duft - Nýja lyfið við NASH meðferðarrannsókn

Hvað er Elafibranor (GFT505)?

Elafibranor (GFT505) duft (923978-27-2), er tilraunalyf þar sem enn er verið að vinna í rannsóknum. Aðallega eru rannsóknir og þróun Genfit byggðar á skilvirkni Elafibranor (GFT505) duft (923978-27-2) í baráttu við sjúkdóma eins og óáfengan fitusjúkdóm í lifur, dyslipidemia, insúlínviðnám og sykursýki.

Verkunarháttur Elafibranor (GFT505)

Elafibranor (GFT505) duft er inntökumeðferð sem vinnur á þremur undirhópum PPAR. Þau innihalda PPARa, PPARd og PPARg. Hins vegar virkar það aðallega á PPARa.

Verkunarháttur Elafibranor er flókinn þar sem hann ræður mismunandi áhrif á samverkara til kjarnorkuviðtakanna. Fyrir vikið leiðir þetta til mismununarreglu á genum sem og líffræðilegra áhrifa.

Elafibranor (GFT505) duft er fær um að bera kennsl á og profíla virkni SNURMs sértækra kjarnaviðtaka. Fyrir vikið býður það upp á betri skilvirkni með minni aukaverkunum.

Bæði fjölmóði og fjölþáttasameindir hafa reynst árangursríkar í baráttunni við ýmsar aðstæður. Þau fela í sér insúlínviðnám og sykursýki, bólgu, offitu og lípíð triad, sem einkennist af aukningu á HDL kólesteróli og lækkun á LDL kólesteróli og þríglýseríðum.

Mismunurinn á verkunarháttum Elafibranor og annarra efnasambanda sem miða á PPAR í NASH (óáfengur staaturfrumnabólga) er sú staðreynd að það sýnir ekki lyfjafræðilega PPARy virkni.

Þar af leiðandi, Elafibranor notendur upplifa ekki óæskilegar aukaverkanir sem tengjast PPARy örvun. Slíkar aukaverkanir fela í sér; vökvasöfnun, bjúgur og þyngdaraukning allt sem eykur hættu manns á hjartabilun.

Elafibranor (GFT505) í Nash meðferðarrannsókn

NASH (óáfengt áfengisbólga í áfengi) er lifrarsjúkdómur sem leiðir til bólgu og hrörnun lifrarfrumna sem og uppsöfnun fitu sem einnig eru þekktir sem fitudropar. Venjulega eru ákveðin heilsufarsástand eins og efnaskiptaheilkenni, sykursýki af tegund 2 og offita sú fyrsta sem er orsök óáfengra fitubráðabólgu (NASH) og óáfengra fitusjúkdóma í lifur (NAFLD).

Elafibranor (GFT505) duft - Nýja lyfið við NASH meðferðarrannsókn

Í dag þjást margir af þessum banvæna sjúkdómi. Það ógnvekjandi hluti þess er að það gæti leitt til skorpulifur, ástand sem gerir það að verkum að lifrin getur ekki virkað. Það gæti einnig orðið til lifrarkrabbameina og í sumum tilvikum valdið dauða.

Sorglegu fréttirnar um NASH (óáfengar steingrepandi bólur) ​​eru þær að þær ná ekki aldri og heldur áfram að hafa áhrif á alla. Það sem verra er að sjúkdómseinkenni gætu verið einkennalaus og maður veit aldrei að þeir þjást af sjúkdómnum fyrr en hann hefur náð lengra.

Sár og bólga sem NASH hefur valdið (óáfengur fitubráðabólga) gæti einnig leitt til fylgikvilla í hjarta og lungum. Margir sem nú þjást af þessu ástandi sem eiga uppruna sinn í óáfengum fitusjúkdómi í lifur, leita vísindamenn að öðrum meðferðarúrræðum en lifrarígræðslu.

Eitt af lyfjunum sem eru rannsökuð við NASH meðferð er Elafibranor (GFT505) duft (923978-27-2). Hingað til hefur það sýnt sig að hafa jákvæð áhrif á tvö megineinkenni sjúkdómsins, þ.e. loftbelg og bólgu. Fegurðin með því er að hún er mjög þolanleg og mun sjaldan láta einn þjást af aukaverkunum. Það er af þessum sökum sem bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið hefur gefið fljótlega tilnefningu lyfsins fyrir NASH meðferð.

Eins og er er Elafibranor (GFT505) duft í klínískri 3. stigs rannsókn, einnig kallaður LÖSNINGU ÞAÐ.

Lausn-það

Það er alþjóðleg rannsókn sem hófst á fyrsta ársfjórðungi 2016 sem er slembiraðað, lyfleysu stjórnað í hlutfallinu 2: 1 og tvíblind. Sjúklingar sem taka þátt í þessari rannsókn eru þeir sem þjást af NASH (NAS> = 4) og fibrosis (F2 eða F3 stigum þar sem lifraskemmdir eru þegar áberandi. Í allri rannsókninni verða sjúklingarnir annað hvort gefnir með Elafibranor (GFT505)) 120 mg eða lyfleysa einu sinni á dag.

Fyrstu eitt þúsund sjúklingarnir sem eru skráðir munu hjálpa til við að sýna hvort NASH er meðhöndlað með Elafibranor (GFT505) án þess að versna vefjagigt samanborið við þá sem fengu lyfleysu.

Fyrsta árgangurinn var skráður í apríl 2018 og greint verður frá greiningunni á niðurstöðum seint á árinu 2019. Gögnin sem greint er frá munu skera úr um hvort Elafibranor verði samþykkt af bandarísku matvæla- og lyfjaeftirlitinu og fái skilyrt samþykki Lyfjastofnunar Evrópu, vel þekktur sem EMA árið 2020.

Rannsóknin gekk skref fram á við í desember 2018 þegar yfirlit gagnaöryggiseftirlitsins (DSMB) samþykkti framhald rannsóknarinnar án nokkurra breytinga. Það var eftir fyrirfram fyrirhugaða endurskoðun á öryggisgögnum sem gerð var eftir þrjátíu mánuði.

Elafibranor (GFT505) duft - Nýja lyfið við NASH meðferðarrannsókn

Niðurstöður fyrir fyrri forklínískar og klínískar rannsóknir á meðferð við NASH

Verkun og öryggi Elfibranor við NASH meðferð hafa verið metin áður með mörgum sjúkdómslíkönum. Í 5 áfanga 2a voru gerðar ýmsar rannsóknir á mismunandi stofnum sjúklinga sem þjást af efnaskiptaveiki. Það innihélt þá sem voru með sykursýki af tegund 2 eða sykursýki fyrirfram og æðakölkunarlækkun. Meðan á rannsókninni stóð sást að Elafibranor kynnti;

 • Minni hætta á þjáningum af hjarta- og æðasjúkdómum
 • Minni merki um lifrarskaða
 • Bólgueyðandi eiginleikar
 • Aukið insúlínnæmi
 • Homeostasis glúkósa
 • Hjartaverndandi fitusnið.

Fasa 2b rannsóknin sem sett var af stað árið 2012 var stærsta íhlutunarrannsóknin og fyrsta raunverulega alþjóðlega rannsóknin sem gerð var á NASH. Það er síðan að Elafibranor náði FDA ráðlögðum endapunkti „NASH-upplausnar án þess að versnun á fíbrósa versnaði.“ Þetta var fyrsti endapunktur alþjóðlegu 3. stigs rannsóknarinnar sem er enn í gangi.

Fram kom að sjúklingar sem fengu NHH meðferð með Elafibranor bentu á bata á lifrarstarfsemerkjum eins og ALP, GGT og ALT. Með mati á aukaendapunktum kom fram að Elafibranor (GFT505) skammtur, 120 mg, gaf lækningaleg áhrif á hjartalyfjaumbrotsáhættu í tengslum við NASH. Þeir voru með;

 • Bólgueyðandi áhrif
 • Bæta insúlínnæmi og glúkósaumbrot hjá sjúklingum sem eru með sykursýki
 • Bætið magn lípópróteina og blóðfitu.
Árangur Elafibranor við meðferð á NASH barna

Hraðinn sem börn þjást af offitu hefur aukist verulega og gerir það vaxandi heilsufar. Í rannsókn sem gerð var árið 2016 kom fram að það NAFLD(óáfengur áfengissjúkdómur í lifur) hefur áhrif á um það bil 10-20% barna. Það sýndi ennfremur að NAFLD barna væri leiðandi orsök lifrarbilunar, lifrarmeinafræði, svo og ígræðslu lifrar hjá börnum og unglingum.

Í janúar 2018 var opinberlega sett af stað barnaáætlun NASH með það í huga að Elafibranor er eina lyfið sem hefur reynst árangursríkt við NASH meðferð hjá fullorðnum og er á þroskastigi í meðferð barna.

Er hægt að nota Elafibranor ásamt öðrum lyfjum í NASH meðferð?

Það er þegar ljóst að Elafibranor skilar árangri í NASH-meðferð þegar það er notað á eigin spýtur. Hins vegar, vegna flækjustigs veikinnar, væri hægt að nota það ásamt öðrum lyfjum við meðhöndlun á lifrarfíbrósa, NASH og samsýki þeirra.

Elafibranor (GFT505) önnur notkun

Í meðferð við gallteppasjúkdómi

Cholestasis er ástand sem stafar af skerðingu á myndun galls og flæði þess um gallblöðru og skeifugörn. Það gæti leitt til þess að almennur sjúkdómur og lifrarsjúkdómur versna, lifrarbilun og jafnvel þörf fyrir lifrarígræðslu. Klínísk rannsókn, sem gerð var, sýndi að Elafibranor (GFT505) duft dregur úr lífefnafræðilegum merkjum í plasma og sannar því að það getur verið gagnlegt við meðhöndlun á gallteppasjúkdómi.

Sykursýki

Sykursýki er ástand sem stafar af því að hafa of mikið af sykri eða glúkósa í blóði. Það hefur áhrif á um fjögur hundruð milljónir manna um heim allan. Maður þróar sykursýki af tegund 2 þegar líkami þeirra er ekki fær um að framleiða og nota insúlín venjulega.

Rannsóknir á elafibranor sýna að það dregur úr framvindu sykursýki af tegund 2 á tvo vegu. Sú fyrsta er með því að bæta glúkósaumbrot í líkamanum.

Það bætir einnig insúlínnæmi í vöðvum og útlægum vefjum.

Elafibranor (GFT505) duft - Nýja lyfið við NASH meðferðarrannsókn

Niðurstaða

Elafibranor rannsóknin eru góðar fréttir fyrir alla sem þjást af NASH. Eftir að hafa verið gefinn til inntöku meira en átta hundruð sjúklinga til þessa og sýnt að það er gagnlegt er von til að fólk þurfi ekki lengur að gangast undir lifrarígræðslu.

Það voru nei Milliverkanir við Elafibranor greind með sitagliptíni, simvastatíni eða warfaríni, sem bendir til þess að það væri hægt að nota það ásamt öðrum lyfjum á öruggan hátt. Elafibranor þolist vel í líkamanum og sýnir engar aukaverkanir.

Meðmæli

 1. Þýðingarrannsóknaraðferðir í sykursýki, offitu og óáfengum fitu, ritstýrðar af Andrew J. Krentz, Christian Weyer, Marcus Hompesch, Springer Nature, bls. 261
 2. PPAR í frumu- og - umbrot í allri líkamsorku ritstýrt af Walter Wahli, Rachel Tee, 457-470
 3. Offita og meltingarfærasjúkdómar, mál frá heilsugæslustöðvum í meltingarfærum í Norðurlandi, Octavia Pickett-Blakely, Linda A. Lee, bls. 1414-1420

Efnisyfirlit

2019-07-23 Viðbót
eyða
Um wisepowder